صورتی فکر نکنید

نوشتهء « لیزا جانسون» و «اندریا لرند»

چه چیزی موجب خرید خانم ها می شود؟ چگونه می توان سهم خود را در این بازار حساس افزایش داد؟

افزایش قدرت مالی و توان خرید خانم ها سبب شده که مورد توجه ویژه بازاریابان قرار گیرند. ولی دیگر نمیتوانید فکر کنید که آن ها فقط به دنبال محصولات خاص خود هستند. زنان در موقعیت های بسیاری تصمیم به خرید می گیرند.لذا نباید ساده اندیش باشید.با توجه به راه های متنوعی که زنان اقدام به خرید می کنند، شرکت ها باید بتوانند آن ها را در برنامه های منسجم بازار یابی خود دخیل کنند.نویسندگان این کتاب معتقدند دیگر نباید صورتی فکر کرد، بلکه باید یا زنان همکاری کرد تا فهمید که چه می خواهند؟ خانم ها آماده هستند تا شرکت ها را در طراحی این محصولات کمک کنند. شما فقط کافیست اطلاعات لازم را جمع آوری کنید.

فراتر از تفکر صورتی

نقش زنان در دهه های گذشته تغییر کرده است ولی بازاریابان لزوما به این تغییر توجه نکرده اند. تحقیقات گذشته می تواند موقعیت زنان توانمند امروزی را نشان دهند. جهت بر قراری ارتباط با بازار زنان موارد زیل را در نظر بگیرید.

  1. به دست اوردن قدرت. سهم خانم ها در اقتصاد خانواده نسبت به گذشته افزایش یافته است. تعداد مالکان شرکت ها به شکل تعجب برانگیزی در حال رشد است.
  2. قدرت هزینه کردن. زنان مسولیت اکثر خرید خانوار ها را بر عهده دارند و در اکثر شرکت های کوچک نیز بانوان به عنوان مدیر تدارکات عمل می کنند.
  3. سهم زنان در سبد مشتریان. شرکت هایی که فکر میکردند اکثریت مشتریانشان را مردان تشکیل می دهند، زمانی که به آمار خریداران مستقیم و تاثیر گزاران در در خرید مشتریان خود مراجعه کردند بسیار متعجب شدند. چون واقعیت برعکس بود و زنان سهم بالایی داشتند.
  4. جریان اصلی بازار و یکپارچگی آن در شرکت. اجازه ندهید دانش مربوط به ترجیهات خانم ها و رفتار خرید آن ها در واحد بازاریابی حبس شود. این اطلاعات باید در تمام شرکت جریان یابد.
  5. تغییر روش. فرض نکنید چون شما در بازار بانوان فعال نیستید، این بازار هم غیر فعال است، تصمیم بگیرید که کدام یک از این سه برنامه مورد نیاز است.اجرای یک برنامه منسجم بازاریابی مستقیم برای خانم ها، یا یک برنامه پیچیده تر برای این که محصول خاص خام ها به بازار عرضه شود و یا ترکیبی از این دو حالت.
  6. به درون ذهن آن ها وارد شوید. تفاوت های روحی ، بیولوژیکی و رفتاری بین مردها و زنان را دریابید. زنان اطلاعات زیاد تری را نسبت به مردان گردآوری و حفظ می کنند، مهارت های گفتاری بیشتری دارند و در جستجوی ارتباط انسانی بیشتری هستند.
  7. تقسیم بازار و تمرکز بر آن. بازار بانوان تجارب متفاوتی را در بازاریابی نشان می دهد. با نگاه کردن  به متوسط درآمد یا هزینه های این گروه گول نخورید و رشد این بازار را از دست ندهید.
  8. به راه های نوین گوش کنید. زنان را شریک خود کنید تا به شما بگویند  که چه می خواهند. آن ها می توانند نحوه بهبود محصولات را به شما شرح دهند.
  9. بازگشت سرمایه را اندازه بگیرید. اگر بر روی بازار خانم ها سرمایه گزاری کنید باید نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنید.
  10. آغاز سریع. اولین قدم برای ورود به بازار خانم ها این است که متوجه شوید نباید صورتی فکر کنید.مزیت رقابتی و رشد آتی شما در گروی آغاز سریع تر از رقباست.